Perşembe günü Hicri Yılbaşı. Peki, Hicri Yılbaşı ne demek?

 

15 Kasım 2012 Perşembe günü Hicri takvime göre yılbaşı. Hicri takvime göre 1433 yılını geride bırakıp 1434 yılına gireceğiz.

Peygamberimizin Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabûl edildiği tarihe, seneye "Hicrî Yıl" denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için buna, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir.

Hicrî sene de mîladî ve rûmî tarihler gibi 12 ay esasına dayanır ve Muharrem ayı ile başlar, Zilhicce ile sona erer. Ayların adları şunlardır: Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebîül-ahir, Cemazil-evvel, Cemazil-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zil-kade, Zil-hicce.

 

Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslam aleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hristiyanlığın aslında bulunmayan, fakat sonradan kabûl edilen yılbaşı günü, onlara ait özel bir gündür...

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam 53 yaşındayken Medîne'ye hicret etti. Bir hafta yolculuk yapıp mîladî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel'in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kuba köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cuma günü Medîne'ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yani hicretten 66 gün evvel, Müslümanların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu. Bu da, tarihçilere göre mîladın 622. yılındaydı. Temmuz ayının 16. Cuma gününe rastladığı, Ahmed Ziya Beyin "Kozmoğrafya" kitabında yazılıdır. Kuba köyüne ayak bastığı 20 Eylül günü Müslümanların yılbaşısı, yani hicrî sene başlangıcıdır. 20 Eylül gününü başlangıç kabûl eden güneş yılına da "Hicrî-Şemsî Yıl" denir.


 

 

HİCRÎ YILBAŞI DUÂSI
Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

"Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teala o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emîn kılar."

Şeyh Şihabüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duayı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîra o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duayı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hamiş)

Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir. Mümkün mertebe, duayı, doğru olarak Arabî aslından, orijinalinden okumalıdır.

"Bismillahirrahmanirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-alemîn. Ves-salatü ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannanül-Mennan. Ve hazihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytanir-racîm, vel-avne ala hazihin-nefsil-emmareti bis-sûi vel-iştigale bima yukarribünî ileyke, ya zel-celali vel-ikram, bi-rahmetike ya erhamer-rahimîn. Ve sallallahü ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."

Meali ise şöyledir: "Besmele", "hamdele" ve "salvele"den sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayatı devamlı olan, kullarına keremi ziyade, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytandan korumanı ve daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celal ve ikram sahibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muamele eyle. [Sonunda tekrar salevat-ı şerîfe var]."

"Nüzhetü'l-mecalis" kitabında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytan: "Biz bu kişiden ümîdi kestik" der ve Allahü teala ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir. kaynak:www.haberarz.com

 

Viranşehir Eğitim Bir-Sen Yönetim Kurulu olarak, Hicri Yılbaşınızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

  •                         Sedat GÖREN
  • Viranşehir Eğitim Bir-Sen Basın ve Yayın Sekreteri


Yorum Yaz - Arşiv   853 kez okundu

Yorumlar

tşk     16/11/2012 08:07

Allah razı olsun. inşallah hayırlara vesile olur.
Misafir - mehmet

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 32° 19°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret62969
Takvim